משתלות מפוקחות

לראשונה בישראל משתלת עצי פרי - ללא חשש כלאיים וערלה

'מכון התורה והארץ' בשיתוף עם משתלת מרמלשטיין בגני טל, מצגים את המשתלה הראשונה והיחידה בארץ עם פיקוח הלכתי מלא בנושא כלאיים וערלה.

במשתלה תוכלו לקנות עצי פרי ללא חשש כלאיים, עם מידע מפורט לגבי גלגוליו של העץ מיצירתו במשתלה. כולל מניין מדויק של שנות הערלה. בעת הרכישה תקבלו הנחיות מפורטות לשתילה ושמירה על מניין שנות הערלה.

משתלת מרמלשטיין : 072-3954724 | mermel-nursery.co.il

מכון התורה והארץ: 08-6847325