בדיקת שום

שאלה

האם צריכים לבדוק שום מחרקים?

תשובה

לעתים עלולות להיות נגיעות בשום וצריך להסתכל בו מבחוץ לאחר
קילופו שאמנם אין מנוגע. אבל אין צורך לבדוק כל שן ושן.

הרב יעקב אריאל |