תוספת במחיר למאחר בתשלום 2

שאלה

בהמשך לשאלה הקודמת, עיינתי ב'היתר עיסקא' שבאתר מכון כתר. אם הבנתי נכון הרי שלמלווה מותר להציב תנאים שונים, כמו לדרוש שטר על חשבונו. מבחינתי, פחות חשוב לי מה תאריך התשלום והחשוב לי הוא רק שתינתן לי המחאה, אפילו לתאריך מאוחר, ובלבד שלא אצטרך לרדוף אחרי המגיע לי. האם ללא 'היתר עיסקא' מותר לי לשנות את המחיר בהתאם לזמן מסירת ההמחאה?

 

תשובה

נראה לענ"ד שאם המחיר משתנה בהתאם לתאריך מסירת ההמחאה, בלא קשר למועד התשלום, כגון שאם ראובן ייתן היום המחאה דחויה לעוד חודש, ושמעון ייתן בעוד שבועיים המחאה מזומנת לאותו יום, ישלם ראובן פחות משמעון - אין בכך חשש ריבית. משום שאיסור ריבית שייך כאשר תוספת התשלום היא בגלל נתינת האשראי, ולא כאשר היא נובעת מסיבות אחרות - כגון הצורך לרדוף אחר החייב.

רבני מכון כת"ר |