שחזור השד לאחר כריתתו

שאלה

אשתי צריכה לעבור בשבוע הבא כריתת שד, עקב הסתיידויותDcis High Grade . מפאת גודלו ומיקומו של הגידול, הומלץ על כריתה מלאה, כולל הפטמה הנגועה. במהלך הניתוח משחזרים את השד עם שתל סיליקון. הציעו לנו, לאחר שלושה חודשים עד חצי שנה מהניתוח, לשחזר את הפטמה והעטרה באמצעות קעקוע רפואי מיקרו-פיגמנטציה. השאלה היא מה מותר ומה אסור בכל הנוגע לקעקוע, ואם אסור, מה החלופות המומלצות.

תשובה

מותר לשחזר את הפטמה והעטרה באמצעות קעקוע רפואי – מיקרו-פיגמנטציה. כך פסק גם הגר"ע יוסף זצ"ל ב'טהרת הבית', ח"ג עמ' לג-לד. מקורות מפורטים מובאים באסיא פז-פח (סיוון תש"ע), עמ' 39–42, וכן ב'נשמת אברהם', חלק יו"ד סי' קפ.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין |