גיוס חתן בשנה ראשונה

שאלה

לכבוד הרב אריאל שליט"א.
האם ישנה הצדקה הלכתית לכך שהצבא מגייס כיום (לשירות מילואים/סדיר) חתנים בשנה הראשונה אחרי נישואיהם?
אף שבמלחמת מצווה הכל יוצאים, אך האם מותר לגייס את החתן כאשר ישנם הרבה חיילים אחרים שלא יוצאים למלחמה, ואין צורך ספציפי דווקא בו?
ראיתי בספר החינוך שהוא מביא מחלוקת האם האשה יכולה למחול על זכות זו. מה נוקטים להלכה?

תודה רבה רבה.

תשובה

אומנם היה ראוי שהצבא ישחרר מגיוס של חתנים בשנה הראשונה, אולם לא בכל מקום הדבר ניתן, כגון בגדוד שבו מתחתנים עשרות חתנים בשנה. ומלחמתנו היום היא מלחמת מצוה. במצב זה יש הצדקה הלכתית משום שהוא מתחתן אדעתא דהכי ואף האשה יודעת זאת. ולכן מי שנושא אשה כאשר הוא בצבא או עומד להתגייס אין על הצבא חובה לשחררו.

הרב יעקב אריאל |