תשובה

שאלה

איך אפשר לכפר על חטא נידה? אני וחבר שלי מקפידים לשמור על נידה תמיד ונפלנו בזה, מה אפשר לעשות עכשיו, אני מתחרטת על זה מאוד, איך מכפרים על דבר כזה?

תשובה

ב"ה

שלום וברכה

עיקר התשובה היא ההתרחקות מהחטא ומכל מה שמביא אליו.

יצר העריות והקירבה בין המינים הוא אחד היצרים שמובילים את העולם, הוא זה שבונה את העולם בקירבה בין בעל ואישה והולדת הילדים ובכך מעמידים את הדור הבא, אך הוא הפתח הגדול גם לנפילות וחטאים.

מהתורה, בזמן בו האישה אסורה לבעלה (נידה) חל איסור רק על קיום יחסי אישות. חז"ל הוסיפו על איסור זה גם הרחקות מרחיקות לכת על מנת שבני הזוג לא יגיעו למצב בו הם עוברים על האיסור.

בין ההרחקות הן: איסור הושטת חפץ מאחד לשני, הפרדה בין המיטות בלילה במרחק כזה שגם תוך כדי שינה לא יבואו לידי נגיעה, ועוד.

לכן התיקון המשמעותי ביותר במקרה זה הוא לחיות חיי טהרה וקדושה על פי הנחיות התורה וחז"ל, ללמוד את כל פרטי ההלכות בענין,  להקפיד על כל ההרחקות הנדרשות, ובכך לא תגיעו לידי חטא ועוון.

וכמובן לשוב בתשובה על עצם המעשה, להחרט עליו ולקבל על עצמכם שלא לשוב עוד למעשה זה.

בברכה

דוד אייגנר

הרב דוד אייגנר | כ"ד תשרי תש"פ 11:45