פנייה לבנק הזרע

שאלה

אישה בגיל מתקדם (סוף שנות ה30) שאינה נשואה וכפי הנראה גם
לא תינשא ב10 השנים הקרובות האם:
א. מותר לה ליפנות לבנק הזרע (יהודי)למטרת כניסה להריון?
ב.מותר לה ליפנות לבנק הזרע (לא יהודי)למטרת כניסה להריון?

תשובה

איני מקבל את ההנחה שהיא לא תינשא בשנים הקרובות. אי"ה היא תינשא.
לידת ילדים הם חלק מהתהליך הבריא של העמדת משפחה. כל
הכניסה למצב כזה ללא משפחה הוא תהליך לא טבעי ומזיק
להתפתחות הילד. מי שעושה זאת חושבת רק על עצמה. היא פוטרת
אולי את בעייתה האישית אך יוצרת בעיו קשות לילד שיוולד.
כמו"כ בהולדה מזרע ישראל יש בעיות של יחוס והגבלות על נישואי
הילד לכשיגדל. . ובהולדה מזרע נכרי יש עירוב טומאה בקדושה
ומכוער הדבר מאד (דברי הגרש"ז אוירבך) וע"כ אין לעשות זאת כלל.
יש היום דרך להקפיא ביציות שיעמדו לרשות האישה לשם הפרייה
לכשתינשא אפילו בגיל מבוגר ביותר
ואישה זו צריכה להתפלל על כך ולפנות לשדכנים ומשרדים העוסקים
בכך למצוא את זיווגה להתחתן, ולהספיק להביא ילדים לעולם בכשרות ובשלמות.

הרב יעקב אריאל |