ליווי חתן וכלה עם נרות

שאלה

שבוע טוב 1- מה מקור המנהג ללוות חתן וכלה בנרות? 2- האם גם בזיווג שני מלווים חתן וכלה לחופה עם נרות? תודה

תשובה

לשואל שלום.

ראשית אני מתנצל על העיכוב במענה.

המקור הראשוני למנהג ללוות חתן וכלה בנרות מופיע בספר הרוקח (מתקופת הראשונים) סימן שנג.

המנהג מוזכר בעוד ספרי מנהגים אשכנזיים מתקופת הראשונים, כגון בתשב"ץ קטן סימן תסה ובמנהגי מהרי"ל הלכות נישואין אות ב.

לא מצאתי חילוק בעניין זה בין זיווג ראשון לזיווג שני.

כל טוב

אריה כץ

רב יועץ ופוסק במכון פוע"ה


מכון פוע"ה | ה' חשון תש"פ 12:15