יום טוב שני בארץ הקודש

שאלה

כבוד הרב שלום.
האם כבוד הרב יכול לפרט באיזה תנאים תושב חו"ל יכול לעשות
רק יום אחד של יום טוב בארץ ?

תשובה

אם בדעתו לחזור לחו"ל עושה שני ימים טובים ואם אין בדעתו לחזור
לחו"ל למגורים אלא לטיול וכד' עושה יום אחד. וי"א (יחו"ד ח"א סי'
כו) שרווק שיש סיכוי שיתחתן בארץ ויישאר בא"י עושה רק יום אחד.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |