יישוב הארץ - שאלה מעניינת

שאלה

בס"ד

רציתי לדעת כמה דברים:

1. מהם גבולות הארץ המובטחת שהובטחה לאבותינו? אפשר גם תמונה שמראה את זה?

2. יש מחלוקת האם ירדן היא חלק מישראל, כי הרי ז´בוטינסקי אמר "זו שלנו גם כן" אבל מצד שני אומרים שזה לא חלק מהארץ המובטחת. מה התשובה?

3. מה ההבדל בין הארץ המובטחת לא"י השלמה?

4. שאלה די מעניינת: כדי לבצע ולקיים את המצוות התלויות בארץ כגון מצוות שמיטה, יישוב הארץ - האם אני חייב להיות בתוך הגבולות של הארץ המובטחת? האם אני צריך להיות בגבולות של א"י השלמה? או שפשוט כל שטח שנכבש על ידי מדינת ישראל/שלמה/מלכות יהודה נחשבת כשטח שעליו עושים את המצווה?

5. כשציונות החלה ואנשים עלו לארץ כדי לקיים את מצוות יישוב הארץ, איפה הם היו צריכים לשבת כדי לקיים את המצווה? באיזור שבו שלטו הטורקים? באיזור שבו שלטו הבריטים? באיזור שהובטח לאברהם?

תודה רבה ומקווה שלא בילבלתי את הרב. רק שמחות.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

1. הארץ המובטחת היא מה שהובטח לאברהם אבינו בברית בין הבתרים (בראשית). הארץ המובטחת לא כולה הגיע לבני ישראל, יש חלקים ממנה שינתנו רק לעתיד לבוא (ארץ קיני וקניזי וקדמוני). אבל בכל מקום מהארץ המובטחת יש מעלה. האזור הוא מהפרת עד הנילוס. לארץ הזאת יש מעלת ארץ ישראל (ליישוב, נבואה, קבורה וכו´). לגבי המצוות התלויות בארץ יש ארץ ישראל כפי המבואר בפרשת מסעי, ששם זה חלוקה מעשית רק לגבי מצוות.
2. הדיון לגבי הירדן הוא לגבי מצוות התלויות בארץ, לא לגבי ההגדרה האם זה ארץ ישראל, ועל כן אין ויכוח שגם עבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל המובטחת, אלא שלגבי מצוות התלויות בארץ יש הבחנה בין שני צידי הירדן.
3. ארץ ישראל השלמה זה לא ביטוי הלכתי.
4. הארץ המובטחת ומצוות התלויות בארץ אינם תלויים זה בזה, בארתי לעיל 1.
5. התורכים והבריטים לא היו יחד, היישוב יכול להיות בכל מקום שמוגדר כארץ ישראל, ואם רוצים לקיים מצוות התלויות בארץ יש לשבת בין הירדן וים התיכון.
6. אם אתה רוצה הרחבה בעניין וגם מפות עיין בערך ארץ ישראל אנצקלופדיה תלמודית.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/1/2013 4:13:39 AM