רבי אלעזר בן רשב"י

שאלה

שלום כבוד הרב

אני כרגע לומד על התנאים ורציתי לשאול האם רבי אלעזר בן
רשב"י חי גם אחרי שרבי עלה לנשיאות?
בגמרא בבא מציעא פד,ב מסופר שהוא נפטר בחיי רבי.
אין ברצוני להטריח את הרב בשאלה זאת, אלא רק אם התשובה
גלויה לפני הרב זה יוכל לעזור.

 

 

 

תשובה

איני יודע.

 

 

הרב יעקב אריאל |