היעב"ץ ורבי יהונתן אייבשיץ

שאלה

למעכ"ת שליט"א השלום והברכה!
מזה מאות שנים, ידועה המחלוקת בין חכמי ישראל ובראשם היעב"ץ,
על רבי יהונתן אייבשיץ. האם כיוון שהגר"א 'טיהר' את שמו הטוב אין
כל חשש חלילה מללמוד בספריו? הרי רבים וטובים הוגים ב'יערות
דבש', 'כרתי ופלתי', וכו'. שמעתי שכל מיני 'מחקרים' המצביעים על
קמיעות שכתב ר' יהונתן שנפתחו, ונתגלו בהם כתובות בעלות
יסודות שבתאיים לכאורה, למשל : "ש"צ מלכא משיחא".

 

 

 

תשובה

הרי"א טהור וקדוש וספריו נלמדים בכל מקום ולית דחש לדברי הר"י
עמדין.
החוקרים ידועים כבעלי דעות קדומות המעונינים לחדש ולומר להפך
מהמקובל השערותיהם אינן מבוסססות ולכן אין למחקריהם בסיס מדעי
(מדע נקרא רק מדע מדויק כמו פיסיקה שניתן להוכיח את אמיתותו
ע"י נסויים חוזרים)

 

 

 

הרב יעקב אריאל |