גילויים משמיים של גדולי ישראל

שאלה

לכבוד הרב,
האם יש יחס הלכתי לגילויים משמיים של גדולי תורה?
ידוע שהרבה גדולי ישראל הביאו דברים שגילו להם משמיים.
הראב"ד בכמה מקומות אומר שכך נגלה לו מסוד ה' ליראיו.
יש ספר שלם על גילויים משמיים שקיבל רבי יוסף קארו.
וכן בדורנו יש רבנים גדולים שלעיתים מוסרים לעם גילויים שקיבלו
משמיים, כמו בעל הסולם והרב חרל"פ זצ"ל.
השאלה - מה היחס ההלכתי לגלויים כאלו?
האם יש חיוב להאמין להם?
אם הגילוי כולל הוראה מעשית - האם יש חיוב לפעול בהתאם לאותה הוראה?

 

 

תשובה

עי' בכ"ז בהקדמת הג"ר ראובן מרגליות לספר שו"ת מן השמים.

 

הרב יעקב אריאל |