אליהו הנביא

שאלה

לכבוד הרב,
נאמר שאין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר.
ואיך אליהו הנביא זכה לנבואה, הרי אליהו הנביא היה נחשב לעני?

 

 

תשובה

איני יודע מנין לך שאליהו היה עני, והרי כל מה שמצויין עליו הוא
שהיה מתושבי הגלעד. ולעומת זאת הרמב"ם כותב שהיה אב בית דין
של הסנהדרין וכבר אמרו חכמים שלגבי כה"ג ומשמע שכך נהגו כלפי
בעלי משרות חשובות כאלו שאם אין להם משלהם מגדלים אותם
בעשירות, ולכן איני חושב שיש ראיה שהיה עני.

 

 

הרב יעקב אריאל |