השכלה וללימודים באוניברסיטה

שאלה

האם זה חיובי/שלילי? האם אדם צריך רק ללמוד בישיבה ולזרוק את כל בעיות הפרנסה על הקב"ה שיפיל לו כסף מהשמים או שזה חיובי שאדם יוציא השכלה וכך יוכל להתפרנס יותר בכבוד ולא לעבוד כמו חמור בשביל לקבל שכר מינימום?

בקיצור לא הצלחתי למצוא במנוע חיפוש ובספרות הרב חומר על היחס לאוניברסיטה ולהשכלה במשנת הרב ולכן אני שואל בכללי מה השקפת הרב על כל מה שקשור לUNIVERSITY.

תשובה

עצם לימוד מקצוע מותר.

אם מקומו באוניברסיטה או במקום אחר צריך לברר לפי הנתונים ולפי המקצוע.

הרב יעקב אריאל |