ילדים מעשי ידי אדם?

ילדים מעשי ידי אדם?

לפני שלושים וחמש שנה החלו בתהליך של עזרה לזוגות שבאופן טבעי היו במצב שאינם יכולים להוליד ילדים, להתערב ולנסות בתהליכים שונים לגרום להם שיהיו להם ילדים, מאז ועד היום ככל הנראה יש כמה מליוני ילדים שנולדו בזכות התהליך הרפואי המופלא הזה של הפריה במבחנה. אך האם יש להלכה אמירה בנושא זה?

הרב יצחק גרינבלט | כסליו תשע"ד

פריה ורביה היא מצווה גדולה ביהדות, עד כדי שהיא נקראת "מצוה גדולה" שמתירה איסור שחרור עבדים לצורך קיום מצוה זו. אך מעבר להגדרת הדבר כמצווה, יש בכך קיום לעולם וסיפור רצון טבעי מאוד של כל אדם נורמלי. וכך אנו מוצאים בגמרא, שאשה אף שאינה מצווה במצות פריה ורביה ודאי שהיא רוצה ילדים, ודבר זה אנו רואים בחוש הטבעי והפשוט ביותר.

פוסקי ההלכה דנו בכמה שאלות שנושא זה העלה כגון: האם הדבר מותר?, האם האדם שמבשרו נלקח הבסיס להולדת ילד המבחנה קיים מצוות פריה ורביה על ידי תהליך זה?, האם הילד שנולד בתהליך זה מיוחס אחר האב לכל הדברים? ואף לבית הדין בתל אביב הגיע דיון בין בעל לאשתו, שהתברר שלבעל יש בעיית פוריות שבאופן טבעי אפשר לטפל בה על ידי תהליך זה של הפרית מבחנה, אלא שהאשה מתנגדת ורוצה ילדם בדרך כל הארץ, ולא על ידי תהליכים כאלו, האם יש לאשה זכות לתבוע גירושין? ועוד.

אחד מגדולי הדור, בעל שו"ת ציץ אליעזר אסר את כל התהליך הזה מכל וכל, ובתשובתו האריך להוכיח את דעתו ממקורות שונים. לעומתו רבים מן הפוסקים התירו את התהליך הזה, ועל סמך פסיקתם רבים מאוד נוהגים. לדוגמא הגר"ע יוסף זצ"ל התיר את הדבר, אחר שכדרכו בקודש הרחיב והקיף את הדיונים המרכזיים בנושא זה.

יש מן הפוסקים שאף שהתירו את התהליך, בסופו של דבר הגדירו את הילד כילד בלא אבא, שכן האבא כבר התנתק מהבן שלו עוד טרם נולד, בכך שהיא לא זה שעשה את התהליך, ומה שנלקח ממנו כבר התנתק ממנו והוא איבד את הזכות באותו הדבר. וכך למעשה פוסק הרה"ג יעקב אריאל שליט"א ועוד פוסקים.

יש שדנו האם יש מצווה בהולדת ילדים בדרך זו, והיו שפסקו שאין בכך מצווה, שכן רק במעשה כדרך כל הארץ ישנה מצווה, ויש שכתבו שיש בכך מצוות לא תוהו בראה, ולא מצוות פריה ורביה, אך גם אם אין מצווה בדבר, יש בכך פתרון גדול ומשמעותי להורים שזו הדרך היחידה שבה יזכו לפרי בטן.

 

הפרית מבחנה בחלק מהתהליכים ישנו סיכון, וכאבים לא פשוטים, ולכן בבית הדין בתל אביב פסק שבעל שיש לו בעיית פוריות, ואפשר לפתור אותה על ידי טיפולים מעין אלו, אם האשה מסרבת שיערכו בה טיפולים כאלו, היא יכולה לדרוש גט, ואין טענתו של הבעל מתקבלת.

בעיה נוספת שהעלו הפוסקים היא חשש לממזרות, ה"ציץ אליעזר" סבר שמעשה ההשתלה שנעשה על ידי רופא גורם לממזרות, אם מדובר באשת איש, ודעתו לא התקבלה אצל הפוסקים, אך ישנם פוסקים רבים שחששו לבעיה אחרת שהיא החלפת המרכיב מהאבא למרכיב מאבא אחר, דבר שיגרום לממזרות!

כדי לפתור בעיה זו הקימו מכון פועה בירושלים מסלול מיוחד של פיקוח, שפועל בבתי חולים רבים, ובמסלול זה מכשירים נשים שהן תהיינה משגיחות על התהליך שלא יגרמו בו בעיות, ועל ידי כך נפתרו בעיות רבות של ממזרות, שהיו עלולות להיגרם מחוסר שימת לב ומטעות אנוש. ההשגחה בדברים אלו חשובה מאוד, וככל שעובר הזמן מוכשרות עוד ועוד נשים לתהליך זה.

פעמים שאף שאלה אתית עלתה בדבר אשה שלא נישאה ורוצה ללדת ילדים, האם להתיר את הדבר או לא, וחשוב לבחון את הדברים באופן מקיף, הן מהבעיה של התהליך עצמו, והן מההשלכות שעלולות להיות במשך השנים.

נקודות רגישות הועלו כאן, נקודות שהועלו גם במקומות אחרים, כגון בשו"ת במראה הבזק ועוד, שחשוב שכל מי שהולך לתהליך זה, יבחן אותן ויפנה לאחד מגדולי הפוסקים ויקבל הדרכה כיצד ומה לעשות. מכון פועה מלווה זוגות שעוברים תהליך זה, תומך בהם ומדריך באופן המעשי מה ואיך. הכלים נתונים, הידע פרץ וחשוב לדעת לעשות את הדברים לפי כללי ההלכה.