מטבע וירטואלי ('ביטקוין') – האם נחשב מטבע עפ"י ההלכה?

מטבע וירטואלי ('ביטקוין') – האם נחשב מטבע עפ"י ההלכה?

ביטקוין (Bitcoin) הינו מטבע דיגיטלי בעל ערך, שאינו בבעלות גוף מרכזי כגון מדינה או בנק.

במאמר שלפנינו דן המחבר במעמדו ההלכתי של מטבע זה - האם יהיה איסור ריבית בהלוואה ופירעון של ביטקוין בערכו הנומינלי?

האם ניתן יהיה לבצע באמצעות מטבע זה קניין כסף?

בתחילת דבריו מגדיר המחבר את המטבע, הגדרה הלכתית שמלווה בסקירה היסטורית.

מכאן ממשיך המחבר לדון במטבע שאינה מוכרת ע"י השלטון המדיני, האם יש למטבע זה דיני כסף?

למאמר המלא

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

ברכת 'שהחיינו' על פירות חדשים בימינו

הנה קרבים ובאים להם חודשי הקיץ המביאים עימם את פירות הקיץ, בהם אנו שמחים ומברכים עליהם ברכת 'שהחיינו'.

האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על מיץ פירות?

האם יש לברך ברכת 'שהחיינו' על פירות מאוחסנים או כאלו המצויים בקופסאות שימורים?

ברכת 'שהחיינו' נתקנה על שמחת ההתחדשות, אולם בימינו גדלה השכיחות של פירות וירקות רבים במשך תקופות השנה באמצעות הגדלת תקופת השיווק הנעשית באמצעים שונים.

בשל כך, תיתכן מציאות בה הפירות יהיו קיימים בשווקים בכל ימות השנה.

במאמר שלפנינו עורך המחבר סקירה מקצועית של שיטות עיקריות להארכת עונת השיווק, בנוסף לדיון ההלכתי אודות התנאים לברכת 'שהחיינו' - על מה מברכים ברכה זו? מה היחס בין זנים שונים למינים שונים?

למאמר המלא

משפט התורה על נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים

משפט התורה על נהג שרצח נפש או חבל והזיק בתאונת דרכים

מה התייחסותה של התורה לנהג שהרג, פצע או הזיק בתאונת דרכים?

האם חוקי התורה ישימים כיום? 

לצערנו, הקטל בתאונות דרכים הוא נורא. מגמת שיפור אינה ניכרת, למרות ההשקעה בפיתוח הכבישים והשכלול שיש היום בכלי הרכב, שכולל אפליקציות מועילות ומסייעות לנהג לנהוג בזהירות. בנסיבות כאלה, אין מנוס מהמסקנה שמשהו פגום באדם, ובעיקר ביחסו לחיים.

אבל יתכן ומשהו פגום גם בדרכי השפיטה לאחר תאונות.

במאמר שלפנינו דן המחבר ביחס התורה לאדם הרוצח או מזיק את חבירו – מה ההבדל בין הריגה לרציחה? מה ההגדרה של רוצח בשגגה ובזדון?

בהמשך המאמר, עומד המחבר על חוסר ההלימה בין משפטי התורה לבין חוקי המדינה כיום, והוא מציע רעיון חינוכי ליישום.

למאמר המלא

גיוס נשים לצבא

גיוס נשים לצבא

האם אישה יכולה לסייע במערך המלחמתי?

האם יהיה הבדל בהשתתפות נשים בין מלחמת מצווה למלחמת רשות?

האם מותר לאישה לשאת נשק בשעת הצורך ובמקום פיקוח נפש?

עם הקמת מדינת ישראל והקמת צבא ההגנה לישראל עלתה על הפרק שאלת גיוס נשים לצבא.

המאמר שלפנינו סוקר בצורה בהירה את המקורות הראשוניים אודות השתתפות נשים בלחימה; מבחין בין סוגים שונים של לחימה ודן באפשרות השתתפותה של אישה בסיוע ללוחמים.

למאמר המלא

רב שכשל - תורתו ומעמדו

רב שכשל - תורתו ומעמדו

מהו מעמדו של רב ומורה הוראה לציבור שכשל בעבירה - האם בשל כך ניתן להעבירו מתפקידו?

המאמר שלפנינו עוסק במקרה בקהילה בחו"ל שהתגלה כי רב הקהילה עובר על איסור 'לא תתורו' בגלישה באתרים שאינם צנועים. הרב הודה בעבירה זו וחברי הוועד מתלבטים בהמשך דרכו.

המחבר דן בשני מישורים – המשך כהונתו של הרב והיחס לתורתו העוסקת בהדרכת בני זוג בענייני צניעות, בהם כשל.

המחבר מבחין בין חטא ציבורי, בו הרב מכשיל את הציבור, לחטא פרטי בו הרב חוטא בינו לבין בוראו; בין עבירות חמורות המונעות מהרב להמשיך לשמש בתפקידו לבין עבירות שאינן חמורות; בין חטא מפורסם לחטא שאינו מפורסם.